תנ"ך - דברים פרק טז פסוק כ - צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את־הארץ אשר־ה' אלהיך נתן לך: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...