תנ"ך - ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...