תנ"ך - ספר דברים פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים