תנ"ך - רק לא־ירבה־לו סוסים ולא־ישיב את־העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...