תנ"ך - וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש׀ או לירח או לכל־צבא השמים אשר לא־צויתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...