תנ"ך - דברים פרק יח פסוק א - לא־יהיה לכהנים הלוים כל־שבט לוי חלק ונחלה עם־ישראל אשי ה' ונחלתו יאכלון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...