תנ"ך - דברים פרק יח פסוק יב - כי־תועבת ה' כל־עשה אלה ובגלל התועבת האלה ה' אלהיך מוריש אותם מפניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...