תנ"ך - דברים פרק יח פסוק טו - נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' אלהיך אליו תשמעון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...