תנ"ך - דברים פרק יח פסוק טז - ככל אשר־שאלת מעם ה' אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את־קול ה' אלהי ואת־האש הגדלה הזאת לא־אראה עוד ולא אמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...