תנ"ך - דברים פרק יח פסוק כב - אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא־יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא־דברו ה' בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...