תנ"ך - דברים פרק יח פסוק ד - ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן־לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...