תנ"ך - כי אתה בא אל־הארץ אשר־ה' אלהיך נתן לך לא־תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...