תנ"ך - כי־יכרית ה' אלהיך את־הגוים אשר ה' אלהיך נתן לך את־ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...