תנ"ך - ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...