תנ"ך - ועמדו שני־האנשים אשר־להם הריב לפני ה' לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...