תנ"ך - ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...