תנ"ך - שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר ה' אלהיך נתן לך לרשתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...