תנ"ך - והנשארים ישמעו ויראו ולא־יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...