תנ"ך - תכין לך הדרך ושלשת את־גבול ארצך אשר ינחילך ה' אלהיך והיה לנוס שמה כל־רצח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...