תנ"ך - והעוים הישבים בחצרים עד־עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...