תנ"ך - ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי־הקשה ה' אלהיך את־רוחו ואמץ את־לבבו למען תתו בידך כיום הזה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...