תנ"ך - ויאמר ה' אלי ראה החלתי תת לפניך את־סיחן ואת־ארצו החל רש לרשת את־ארצו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...