תנ"ך - כי ה' אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את־המדבר הגדל הזה זה׀ ארבעים שנה ה' אלהיך עמך לא חסרת דבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...