תנ"ך - ספר דברים פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים