תנ"ך - כי־תצא למלחמה על־איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי־ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...