תנ"ך - ונתנה ה' אלהיך בידך והכית את־כל־זכורה לפי־חרב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...