תנ"ך - רק מערי העמים האלה אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל־נשמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...