תנ"ך - ספר דברים פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים