תנ"ך - דברים פרק כא פסוק י - כי־תצא למלחמה על־איביך ונתנו ה' אלהיך בידך ושבית שביו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...