תנ"ך - וראית בשביה אשת יפת־תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...