תנ"ך - ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל־זקני עירו ואל־שער מקמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...