תנ"ך - ספר דברים פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים