תנ"ך - דברים פרק כב פסוק י - לא־תחרש בשור־ובחמר יחדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...