תנ"ך - דברים פרק כב פסוק יא - לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...