תנ"ך - דברים פרק כב פסוק טו - ולקח אבי הנער הנערה ואמה והוציאו את־בתולי הנער הנערה אל־זקני העיר השערה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...