תנ"ך - ואמר אבי הנער הנערה אל־הזקנים את־בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...