תנ"ך - כי יהיה נער נערה בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...