תנ"ך - ולנער ולנערה לא־תעשה דבר אין לנער לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על־רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...