תנ"ך - לא־יהיה כלי־גבר על־אשה ולא־ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת ה' אלהיך כל־עשה אלה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...