תנ"ך - ספר דברים פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים