תנ"ך - והיה לפנות־ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל־תוך המחנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...