תנ"ך - כי־תדר נדר לה' אלהיך לא תאחר לשלמו כי־דרש ידרשנו ה' אלהיך מעמך והיה בך חטא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...