תנ"ך - דברים פרק כג פסוק כג - וכי תחדל לנדר לא־יהיה בך חטא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...