תנ"ך - דברים פרק כג פסוק ד - לא־יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא־יבא להם בקהל ה' עד־עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...