תנ"ך - לא־תתעב אדמי כי אחיך הוא לא־תתעב מצרי כי־גר היית בארצו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...