תנ"ך - ספר דברים פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים