תנ"ך - דברים פרק כד פסוק י - כי־תשה ברעך משאת מאומה לא־תבא אל־ביתו לעבט עבטו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...