תנ"ך - בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את־העבוט החוצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...