תנ"ך - דברים פרק כד פסוק יב - ואם־איש עני הוא לא תשכב בעבטו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...