תנ"ך - לא־תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...